Search
Close this search box.

Obavijest o popravnim ispitima i augustovskom maturskom roku

OBAVIJEST O POPRAVNIM ISPITIMA I AUGUSTOVSKOM MATURSKOM ROKU

1. Polaganje popravnih ispita je u srijedu 14. i četvrtak, 15.8.2019. godine, u 9:30 sati.

Prvi dan se polaže pismeni a drugi dan usmeni dio ispita, prema sljedećem rasporedu:

SRIJEDA, 14.8.2019., 9.30h, PISMENI IZ ENGLESKOG I BOSANSKOG JEZIKA

SRIJEDA, 14.8.2019., 11.15h, PISMENI IZ ARAPSKOG JEZIKA I MATEMATIKE

ČETVRTAK, 15.8.2019., 9.30h, USMENI ISPITI

2. Polaganje mature u augustovskom ispitnom roku počinje u utorak 20.08.2019. godine, u 10:00 sati.

Učenici koji polažu popravni ispit iz maturskih predmeta, polagat će prema rasporedu za polaganje mature:

UTORAK 20.8.2019. 10.00h ODBRANA MATURSKIH RADOVA
SRIJEDA 21.8.2019. 9.00h PISMENI IZ BOSANSKOG JEZIKA
SRIJEDA 21.8.2019. 11.00h PISMENI IZ ARAPSKOG JEZIKA
ČETVRTAK 22.8.2019. 10.00h KIRAET I FIKH

3. Učenici su dužni popuniti prijave i dostaviti ih pedagogu, najkasnije 14.08.2019. godine do 09:00 sati, odnosno 20.8.2019. do 9.30. Prijave se mogu nabaviti kod pedagoga.