Search
Close this search box.

Nakon prve nezvanične klasifikacije Ib najbolji

DSCF7443Nakon osam sedmica nastave, na 98. sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 25. novembra 2010. godine, sumirani su rezultati i došlo se do prvih nezvaničnih rezultata uspjeha učenika u učenju i vladanju u školskoj 2010./2011. godini.
Tim povodom upriličen je i roditeljski sastanak koji se održao u petak, 3. decembra 2010. godine u školskom amfiteatru. Nakon kraćeg programa, koji su pripremili članovi recitatorske i horske sekcije, okupljenim roditeljima obratili su se direktor Medrese i njegovi pomoćnici, a potom je roditeljski sastanak nastavljen na odvojenim sesijama po odjeljenjima.

“Svi naši životni uspjesi i neuspjesi, u krajnjoj liniji, vraćaju se na porodicu” – rekao je direktor Salihspahić, ističući značaj odgoja u krugu porodice, te saradnje porodice i škole. Ukazao je i na izazove sa kojima se odgoj i obrazovanje, posebno islamski, suočavaju u savremenom dobu, kao i na značaj svega što Medresa pruža svojim đacima i njihovim roditeljima u takvom ambijentu, te pozvao roditelje da to cijene, te da sarađuju sa školom, kako bi se zajedničkim naporima došlo do željenog cilja.

Dženan Handžić, pomoćnik direktora za nastavu, prezentirao je rang listu općeg uspjeha po odjeljenjima, koja izgleda ovako:

1. Ib
2. IIb
3. IVa
4. IIIb
5. IVb
6. Ia
7. IIIa
8. IIa

“Rezultati su relativno dobri, nešto bolji od prošlogodišnjih, tako da nemamo naročitog razloga za pretjerano zadovoljstvo, ali ni za zabrinutost. Klasifikacija je nezvanična, ali veoma značajna radi blagovremenog “uspostavljanja dijagnoze” i suočavanja sa potencijalnim problemima. Problemi su lokalizirani i najvažnije je da u ovom trenutku ni za koga nije prekasno” – istakao je profesor Handžić, podsjećajući roditelje da je za sve đake koji sa poteškoćama savladavaju nastavno gradivo organizirana dopunska nastava.

Skupu se obratila i Amela Numanagić, pomoćnik direktora za đački dom, te se osvrnula na specifične probleme u odgoju sa kojima se suočava odgajateljska služba. Sastanak je potom nastavljen po odjeljenjima, gdje su razrednici i odjeljenski odgajatelji roditeljima prezentirali pojedinačne uspjehe učenika u učenju i vladanju.