Search
Close this search box.
Sabiha_Eski

Pomoćno osoblje

Sabiha Eskić Bibliotekarka Ejub Begić Knjigovođa Asim Lemeš Blagajnik Amela Mrkalić Knjigovođa Dženan Alibegić Kotlovničar Ekrem Smajlović Ekonom Esed Lepić Domar Fahrudin Jusić Domar Midhat

Opširnije...

Nastavni plan

Nastavni plan i program medresa prilagođen je potrebama savremenog doba. Koncipiran je tako da đacima koji završe medresu daje predznanje iz širokog spektra islamskih, društvenih

Opširnije...

Koncepcija Medrese

I. ODLIKE  MEDRESE Medresa je srednja vjerska škola. Svoje polaznike (učenike) odgaja i obrazuje u duhu islamskih propisa i na taj način ih osposobljava za

Opširnije...

O Osman ef. Redžoviću

Osman-ef. Redžović (1884-1935) sin Jusufov, rođen je u selu Strgačini (općina Rudo). Pohađao je medresu u Čajniču, a Daru-l-mu'allimin i Mektebi-nuvab u Sarajevu. Poslije školovanja

Opširnije...