Search
Close this search box.

Rođen je 26.11.1977. godine u Visokom. Osnovnu školu završio u Velikom Čajnu, nakon čega se upisao u Medresu „Osman-ef. Redžović“, koju je, kao najuspješniji učenik u svojoj generaciji, završio 1996. godine.

Visoku stručnu spremu i zvanje profesora islamskih nauka stekao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Drugi ciklus Studija menadžmenta i rukovođenja završio na Faculty of Business and Administration, International University of Sarajevo, i tako stekao akademsku titulu i stručno zvanje magistra menadžmenta (Master of Business Administration – MBA).

Punih dvadeset godina neprekidno je radno angažiran u Medresi “Osman-ef. Redžović”, u procesu neposrednog izvođenja nastave, kao i na rukovodećim funkcijama.  Školske 2000./2001. godine zaposlen je na mjesto profesora Akaida, kao spoljni saradnik. U različitim periodima predavao je nastavne predmete Akaid, Ahlak i Historija islama.

U septembru 2007. godine imenovan je za pomoćnika direktora za nastavu i profesora Akaida. Na spomenutoj dužnosti ostao je do januara 2013. godine, kada je odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini imenovan za direktora medrese.

Pored angažmana u medresi, 2001. godine, bio je zaposlen kao imam na području džemata Vijesolići i Prhinje, u trajanju od devet mjeseci. Također, vršio je poslove glavnog imama Medžlisa IZ Gračanica k/Visokog, odnosno mijenjao privremeno odsutnog glavnog imama 2003. godine. Iste godine kraći period predavao je islamsku vjeronauku u Gimnaziji „Visoko“ u Visokom.

Učestvovao je na seminarima i stručnim usavršavanjima organiziranim za direktore i pomoćnike direktora medresa na području Rijaseta IZ u BiH. Bio je član više Rijasetovih komisija u prinadležnosti Vjersko-prosvjetne službe koje su se na najdirektniji način bavile formalno-pravnim i sadržajnim oblikovanjem i organiziranjem rada medresa. Bio je predsjednik Komisije za uvođenje elektronskog dnevnika u medresama, te predsjednik Komisije za izradu strateškog plana za dugoročni razvoj medresa 2014-2024.

Iskustvo u rukovođenju sticao je, uz vršenje dužnosti pomoćnika direktora za nastavu, i dužnost direktora Medrese, i višegodišnjim angažmanom u školskim, upravnim i izvršnim odborima.

Bio je član Školskog odbora Medrese iz reda Nastavničkog vijeća u dva mandata, od 2002. do 2010. godine.

Član je Upravnog odbora Fondacije „Osman-ef. Redžović“ od 2010. god.

Član je Izvršnog odbora Medžlisa IZ Gračanica kod Visokog u posljednja tri saziva, od 2010., uključujući i aktuelni, do 2022.

Pored toga, aktivno se bavio i publicističkim radom. Kao autor, prevodilac, urednik, recenzent, redaktor, tehnički urednik ili korektor dao je doprinos u izdavanju preko četrdeset naslova islamske i pedagoške literature. Posebno vrijedi izdvojiti rad na prijevodu prve „Enciklopedije islama“ na bosanski jezik, kao i prijevode „Tefsira“ Ibn Abbasa, te „Historije islamske umjetnosti i arhitekture“. Kao učenik Medrese „Osman-ef. Redžović“ bio je prvi urednik učeničkog lista „Šahid“. Bio je i prvi urednik službene internet stranice Medrese „Osman-ef. Redžović“. U periodu 2002-2009 uređivao je i vodio devedeset minutnu emisiju „Glas Medrese“ u programu vjerskog radija „Naba“ iz Visokog.

Aktivno govori engleski i pasivno arapski jezik.

Oženjen je i otac troje djece.