Search
Close this search box.

Amela_NumanagiNumanagić Amela rođena je 14.8.1974. godine u Visokom. Udata je i majka dvoje djece. Živi u Visokom. Osnovnu školu završila je u Donjem Moštru, a Gazi Husrev-begovu medresu 1994. godine. Diplomirala je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2005. godine.

Bila je angažirana u neposrednom odgojno-obrazovnom radu kao nastavnica vjeronauke u O.Š. „Mula Mustafa Bašeskija“ u Donjem Moštru u periodu od oktobra 1994. do jula 2003., ukupno devet godina. Radila je i kao profesorica vjeronauke u MSŠ „Hazim Šabanović“ u Visokom u periodu od oktobra 2003. do juna 2006. godine. U Medresi „Osman-ef. Redžović“ na mjestu odgajateljice zaposlena je na neodređeno vrijeme od novembra 2005. do danas. Prema tome, imenovana ima ukupno 13 godina radnog staža u neposrednom odgojno-obrazovnom radu.

Kao odgajateljica u Medresi od samog početka isticala se u radu te iskazivala visoke moralne vrline, organizacijske sposobnosti i spremnost na timski rad. Za postignute dobre odgojno-obrazovne rezultate u radu sa đacima u junu ove godine dobila je javno priznanje Uprave Medrese.

U decembru 2009. godine imenovana je za pomoćnika direkora za đački dom.