Search
Close this search box.

Uplata za kurbane

Uprava Medrese “Osman-ef. Redžović” u Čajangradu, obavještava zainteresirane, da će i ove godine, za potrebe đačke kuhinje, primati uplate za kurbane. Cijena jednog kurbana iznosi 350 KM.

Svi oni koji se odluče da uplate kurban za našu medresu mogu to učiniti na slijedeći način:

 -na blagajni Medrese,

 -putem transakcijskog računa Fondacije «Osman-ef. Redžović» kod SPARKASSE BANK Sarajevo, Filijala Visoko, broj: 199-047-00052965-39, sa naznakom: kurban. (Molimo da kopiju uplatnice pošaljete na fax: 032/745-770)

 -na blagajnama najbližeg medžlisa Islamske zajednice, sa obaveznom naznakom: Kurban za Medresu „Osman-ef. Redžović“.

 

Uplate se primaju najkasnije do 03. oktobra 2014. godine.

Oni koji uplate kurban, a eventualno žele da uzmu trećinu, potrebno je da to prilikom uplate naglase i da dođu u Medresu drugi ili treći dan Bajrama.

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon 032/745-771.                    

 

UPRAVA MEDRESE