Search
Close this search box.

Preliminarna lista kandidata za upis u prvi razred, šk. 2018./2019. god.

Na osnovu Člana 2., Stav (2) Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa br. 05-08-2-736-2/18 od 15. februara 2018. godine, direktor JU Medresa „Osman-ef. Redžović“ u Velikom Čajnu, Visoko, donosi

 

PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATA ZA UPIS U PRVI RAZRED, šk. 2018./2019. god.

 

 

MUŠKI KANDIDATI
1 PATKOVIĆ RIJAD
2 GRAČIĆ AJDIN
3 ŠABIĆ NASER
4 HODŽIĆ NUSMIR
5 ŠIŠIĆ AHMED
6 HASIĆ ILHAN
7 KOZLIĆ NERMIN
8 IVKOVIĆ HARUN
9 NUMANOVIĆ MAHDI
10 SALKANOVIĆ ALMIN
11 BABIĆ MALIK
12 MUHOTIĆ TARIK
13 UZUNOVIĆ ISMAIL
14 KAPIĆ ALDIN
15 MEMIŠEVIĆ BILAL
16 BUČO AHMED
17 DŽIHIĆ UMEJR
18 FRLJAK KENAN
19 DEDAGIĆ MURAT
20 MUMINOVIĆ IBRAHIM
21 BEŠIĆ OSMAN
22 HALILOVIĆ HAMZA

 

ŽENSKI KANDIDATI
1 HINDIJA ADHA
2 KUSTURA AMNA
3 VRAČO SUMEJA
4 HANDŽIĆ ADNA
5 DIZDAREVIĆ MAHIRA
6 HERCEGLIJA AJŠA
7 FAZLIĆ REJHANA
8 ALIĆ ISMIHAN
9 LEMEŠ AMINA
10 HADŽIĆ SAMIJA
11 KUBAT MEDINA
12 SMAJIĆ LEJLA
13 DELIĆ EMINA
14 PIRIJA MERJEMA
15 HUREMOVIĆ DINA
16 HARBAŠ VAHDETA
17 HUSIKA ALDINA
18 ADILOVIĆ JASMINA
19 IBRAHIMOVIĆ ERNA
20 SILAJDŽIĆ FATIMA
21 KARIĆ HANA
22 ĆUPRIJA MERJEM
23 ĆEMAN AJLA
24 FEJZIĆ AMINA
25 SULJIĆ SARA
26 JUSUFOVIĆ BERINA
27 HAJDIĆ MAIDA
28 IKANOVIĆ ZERINA

 

Napomena: Na ovu listu dopušten je prigovor roditelja/staratelja u roku od 48 sati od dana njenog objavljivanja na web stranici i oglasnoj ploči Medrese.