Search
Close this search box.

Preliminarna lista kandidata primljenih u prvi razred, šk. 2022/2023.

Broj: 514/2022

Datum: 18.06.2022. god.

 

Na osnovu Člana 2., Stav (2) i Stav (3), Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa – prečišćeni tekst, br. 05-03-2-323/19 od 18. januara 2019.  godine, i prijedloga Komisije za proceduru prijema i obrade dokumentacije, direktor Medrese utvrđuje

 

PRELIMINARNU LISTU

kandidata primljenih u prvi razred Medrese, šk. 2022./2023. god

 

I

 

MUSLIJA IMAN
MUŠINBEGOVIĆ ESMA
OSMANBEGOVIĆ LAMIJA
OSMANBEGOVIĆ MUBINA
PLANINČIĆ HEDIJA
PLASTO ALIMA
PORČA SARA
REZAKOVIĆ MELIKA
SEMIĆ NEDŽMA
SMAJOVIĆ ELMA
TATAR AJLA
VLADAVIĆ LEJLA
ZIMIĆ SEDINA
ZUKIĆ NUDŽEJMA

 

 

AHMETOVIĆ ZEJNEB
ALIJAGIĆ LAMIJA
BAJRIĆ HANAN
BAŠIĆ NEDŽMA
BAŠIĆ ESMA
BEGIĆ LAMIJA
BIJEDIĆ RUMEJSA
BULATOVIĆ ISMIHANA
ČEHAJIĆ NEDŽMA
ČILAŠ NUDŽEJMA
ČURT ARMINA
DELIĆ LAMIJA
DŽAFIĆ AJŠA
HADŽAVDIJA ASMIRA
HAĐIĆ AMINA
HEBRATOVIĆ ZERINA
HUSKIĆ EMINA
KAHRIMAN AJLA
KALDŽIJA LAMIJA
KRDŽIĆ SUMEJA
MAHMUTOVIĆ LAMIJA
MERKEZ ADNA
MEŠINOVIĆ DŽENETA
MURTIĆ SORAJA
MUSA ISRA
MUSLIJA AIŠA

 

 

ALAĐUZ NADIR
ČANO BAKIR
ČIZMIĆ BENJAMIN
DAUTOVIĆ ISMAIL
DEDIĆ JAKUB
DERVIĆ IMRAN
DURIĆ FARIS
DŽINIĆ SELMAN
GJANAJ IBRAHIM
HAJDAREVIĆ MURAT
HASIKIĆ ILHAN
HUSIĆ ADIN
IBRAHIMAGIĆ IMRAN
KAPIĆ KABIR
KARAVELIĆ MAKBUL
KEČIĆ EMIN
KOVAČ MALIK
KURTALIĆ ISMAIL
LUŽIĆ IMAD
MAHMIĆ MUHAMED
MUŠINBEGOVIĆ HARIS
SARVAN AMAR
SELIMOVIĆ DAMIR
SMAJIĆ ASMIR
ŠIŠIĆ EMRAH
VRAČO AMIR

 

Utvrđuje se preliminarna lista kandidata primljenih u prvi razred Medrese, šk. 2022./2023. god, , po abecednom redu, kako slijedi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Preliminarna rang lista iz Člana I ove odluke objavit će se na oglasnoj tabli Medrese, službenoj Facebook stranici i web stranici www.medresa.org u subotu, 18.06.2022. godine, u 17:00 sati.

 

III

Kandidati koji su za upis aplicirali ovjerenim kopijama dokumenata dužni su dostaviti originalnu dokumentaciju traženu tekstom Konkursa u roku od tri dana od dana objavljivanja Preliminarne liste, odnosno najkasnije do utorka, 21.06.2022. godine u 17:00 sati. U protivnom, smatrat će se da su odustali od upisa u Medresu.

IV

Roditelj/staratelj kandidata ima pravo žalbe Školskom odboru u roku od 48 sati od vremena objavljivanja preliminarne rang liste (do ponedjeljka, 20.06.2022. god., do 17:00 sati).

 

Direktor

 

___________________

  1. Dženan Handžić