Search
Close this search box.

Preliminarna lista kandidata primljenih u prvi razred Medrese, šk. 2021/2022. god.

Na osnovu Člana 2., Stav (2) i Stav (3), Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa – prečišćeni tekst, br. 05-03-2-323/19 od 18. januara 2019.  godine, i prijedloga Komisije za proceduru prijema i obrade dokumentacije, direktor Medrese utvrđuje

 

PRELIMINARNU LISTU

kandidata primljenih u prvi razred Medrese, šk. 2021./2022. god

 

I

Utvrđuje se preliminarna lista kandidata primljenih u prvi razred Medrese, šk. 2021./2022. god, , po abecednom redu, kako slijedi:

 
AGANHODŽIĆ MADŽID
AJANOVIĆ VEDAD
BAJRAMOVIĆ TIMUR
BAKOVIĆ JUSUF
BANJIĆ ISMIR
BRKIĆ IMRAN
DEDIĆ ISMAIL
DELIĆ ZAHID
DRNDIĆ ŠEMSUDIN
DŽAFIĆ VAHID
DŽAKMIĆ MUSTAFA
ĐEDOVIĆ IMAD
EMŠO AHMED
FRLJAK MUSTAFA
KADRIĆ ABDUSSAMED
KADUŠIĆ TARIK
KARADŽA AJDIN
KUBAT DŽELALUDIN
MAHMUTOVIĆ HARUN
MAMELEDŽIJA IMRAN
MEŠINOVIĆ ADEM
MUSTAFIĆ DAUD
OMEROVIĆ AHMED
PIPO HAMZA
SMAJIĆ VEDAD
ŠEHIĆ AHMED
ŠKULJ EŠREF
TRAMPIĆ ABDULLAH
VALJEVAC EMRAH
ZIMIĆ TARIK
 
AKŠAMOVIĆ NADIRA
ALAJBEGOVIĆ RABIJA MERJEM
ALAJMOVIĆ FATIMA
AVDAGIĆ SAMIJA
AVDIĆ EMINA
BEGANOVIĆ MERJEM
BOROZAN SUMEJA
BOTIĆ AMILA
ČIVA EMINA
DEDIĆ LAMIJA
DERVIĆ SUMEJA
DIVOVIĆ AJLA
DUPOVAC IMAN
FEJZIĆ MERJEM
HADŽAVDIJA ADNA
HELJA SAIDA
HODŽIĆ KANITA
HODŽIĆ SUMEJA
HUSEJNOVIĆ AMINA
JUNUZOVIĆ AZEMINA
KADIĆ UMIHANA
KADRIĆ HATIDŽA
KALABIĆ MERJEM
KEVILJ AMRA
KOZLIĆ FATIMA
LILA IMAN
MALAGIĆ AJNA
MANDŽUKA AMILA
MEHMEDOVIĆ MEDINA
MLIVIĆ ALEMA
MRAHOROVIĆ FATIMA
MUFTIĆ LAMIJA
MUJKANOVIĆ SAJRA
SMAJLOVIĆ EMIRA
SMAKA EHLIMANA
SOLAK HASENA
SUBAŠIĆ ADNA
ŠAHINBEGOVIĆ FATIMA
ŠLJIVO SEMINA
TRAKO DELILA
UZUNALIĆ AMINA
VELISPAHIĆ LAMIJA

II

Preliminarna rang lista iz Člana I ove odluke objavit će se na oglasnoj tabli Medrese, službenoj Facebook stranici i web stranici www.medresa.org u subotu, 19.06.2021. godine, u 12:00 sati.

 

III

Kandidati koji su za upis aplicirali elektronski dužni su dostaviti originalnu dokumentaciju traženu tekstom Konkursa u roku od tri dana od dana objavljivanja Preliminarne liste, odnosno najkasnije do utorka, 22.06.2021. godine u 12:00 sati. U protivnom, smatrat će se da su odustali od upisa u Medresu.

IV

Roditelj/staratelj kandidata ima pravo žalbe Školskom odboru u roku od 48 sati od vremena objavljivanja preliminarne rang liste (do ponedjeljka, 21.06.2021. god., do 12:00 sati).

Direktor

mr. Dženan Handžić