Search
Close this search box.

Preliminarna lista kandidata primljenih u prvi razred Medrese, šk. 2019./2020. god.

Na osnovu Člana 2., Stav (2) i Stav (3), Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa – prečišćeni tekst, br. 05-03-2-323/19 od 18. januara 2019.  godine, i prijedloga Komisije za proceduru prijema i obrade dokumentacije, direktor Medrese utvrđuje

PRELIMINARNU LISTU kandidata primljenih u prvi razred Medrese, šk. 2019./2020. god

I

Utvrđuje se preliminarna lista kandidata primljenih u prvi razred Medrese, šk. 2019./2020. god, , po abecednom redu, kako slijedi:

ALIČKOVIĆ HAMZA
ALIHODŽIĆ HARUN
ALIJAGIĆ HARIS
ARNAUTOVIĆ OMER
BEČAREVIĆ ELDAR
ČAMDŽIĆ ISMAR
DUBIČIĆ HARIS
DURIĆ FATIH
FATIĆ FARIS
FAZLIĆ BILAL
GAČIĆ BILAL
GLJIVA ALI
HERCEGLIJA AHMED
HODŽIĆ AHMED
HODŽIĆ MUAZ
HRUSTIĆ ALEN
ISAKOVIĆ DAVUD
KAPETANOVIĆ EMRAH
KAPLAN TARIK
KARAVDIĆ HAMZA
MURATOVIĆ HARIS
MURTIĆ ALI
MUSLIĆ VEDAD
PAČO SULEJMAN
PINJIĆ MUHAMED
ŠEHIĆ ALIJA
TOKMIĆ AHMED
TOPOVČIĆ FARIS

AVDIĆ ADNA
BERHAMOVIĆ MUBERA
BEŠIĆ LEJLA
BEŠLIJA EMINA
BEŠLIJA MERJEMA
BISIĆ LAMIJA
BULUT DŽEJLANA
ČAMDŽIĆ ELMA
FEJZAGIĆ EMINA
IBRAHIMSPAHIĆ HATIDŽA
IŠERIĆ MERJEMA
JAHIĆ SUMEJJA
JUSIĆ AJŠA
KALDŽIJA HADŽERA
KARIĆ NEJRA
KOVAČEVIĆ ZLATKA
KOZLIĆ DELILA
MEHANOVIĆ JASMINA
MUSLIJA AMINA
OMANOVIĆ AIDA
OMEROVIĆ NASIHA
PLEĆAN EDIBA
PODOJAK NUDŽEJMA
SAČIĆ AMNA
SALKIĆ ZEJNEB
SMAJIĆ TAJRA
ŠABANOVIĆ ELDINA
ŠABIĆ DŽEJLANA
ŠEČEROVIĆ LEJLA
VATREŠ SADŽIDA
VATRIĆ HATIDŽA

 

II

Preliminarna rang lista iz Člana I ove odluke objavit će se na oglasnoj tabli Medrese i web stranici www.medresa.org u subotu, 22.06.2019. godine, u 15:00 sati.

III

Roditelj/staratelj kandidata ima pravo žalbe Školskom odboru u roku od 48 sati od vremena objavljivanja preliminarne rang liste (do ponedjeljka, 24.06.2019. god., do 15:00 sati).

 

Direktor

mr. Dženan Handžić