Search
Close this search box.

Ovisnost, vršnjačko nasilje i negativna izloženost mladih društvenim mrežama

OVISNOST, VRŠNJAČKO NASILJE I NEGATIVNA IZLOŽENOST MLADIH DRUŠTVENIM MREŽAMA

U petak, 21.12.2018. godine, u Kulturnom centru Altindag u Visokom, održana je tribina na temu: “Ovisnost, vršnjačko nasilje i negativna izloženost mladih društvenim mrežama”. Tribina je organizirana od strane Centra za mentalno zdravlje JU Dom zdravlja Visoko, a među učesnicima je bio prof. Dženan Rezaković, pomoćnik direktora za đački dom naše škole. Porf. Rezaković je govorio na temu: “Uloga vjere i duhovnosti u prevenciji ovisnosti, vršnjačkog nasilja i negativne izloženosti mladih društvenim mrežama”. Pored našeg profesora na tribini su govorili primarijus dr. Samir Kasper, Zavod za bolesti ovisnosti iz Zenice, prof.dr. Jasmin Ahić sa Fakulteta za kriminalistiku i sigurnost Univerziteta u Sarajevu, te mr. Nemrina Vehabović Rudež, psiholog u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Visoko. Moderator je bio dr. spec. Safet Prnjavorac.