Search
Close this search box.

MATURANTI U POSJETI MUZEJU GENOCIDA

Maturanti u posjeti muzeju genocida

Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995. u Sarajevu, počeo je sa radom 2016. godine. Posvećen je žrtvama zločina protiv čovječnosti i genocida koji su stradali tokom rata u Bosni i Hercegovini. U muzeju je stalna postavka u kojoj se između ostalog nalaze i eksponati kao što su: sprave za mučenje, lični predmeti žrtava, mape, svjedočanstva, predmeti iz koncentracionih logora i masovnih grobnice i sl. Unutar Muzeja se nalaze još i arhiv i izložba predmeta sakupljenih od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. S obzirom da je tokom rata u BiH postojao znatan broj koncentracionih logora rukovodstvo Muzeja je pokušalo stalnom postavkom simulirati objekte logora i uslove koji su u njemu vladali gdje su zatočenici mučeni i gdje su vršene torture nad njima.
Maturanti naše Medrese su sa prof. hafizom Harisom Delićem posjetili Muzej i uvjerili se u važnost njegovog postojanja.