Search
Close this search box.

Drugi o nama i našim aktivnostima

DRUGI O NAMA I NAŠIM AKTIVNOSTIMA

Učenički listovi bosanskohercegovačkih medresa bijahu i jesu tintom zabilježena i čuvana lijepa riječ, oni su su glas onih koji nauku vole, znanje prenose i dobro u baštinu donose. U vremenu proteklom, učenički listovi su bili, a u vremenu dolazećem će i ostati nepresušni izvor dobra, i čuvari lijepe misli i lijepe riječi.

Blago medrese Osman-efendija Redžović

Mladi i obrazovani ljudi su jedan od najvažnijih resursa, oni odlučno hode putem stjecanja vrijednih znanja i vještina, a učenicima medrese Osman-efendija Redžović u Visokom možemo pripisati navedene epitete. Medresa pod svojim okriljem njeguje bogatstvo pisane riječi, a u vidu učeničkog lista ”Šahid”, kojeg vrijedno i s mnogo ljubavi pripremaju mladi novinari. Priča o učeničkom listu započela je kada je ratnih godina, profesor Mirsad Mahmutović sa grupom imama pokrenuo list „El-Hidaje“. Učenici Medrese su ga dočekali sa radošću i u njemu vidjeli priliku za pisanje i objavljivanje prigodnih tekstova. Bez obzira na teške uvjete rada, kod učenika se budila želja da i sami naparave učenički list u kojem bi mogli predstaviti Medresu i objavljivati svoje radove. Ideja je dočekana sa radošću i odobravanjem, a ubrzo je donesena i odluka o pokretanju učeničkog lista. Trenutni koordinator lista Dženan Rezaković, pomoćnik direktora za đački dom, navodi kako je  prva, potpuna verzija imena lista bila ”Šahiduz-zeman” – ”Svjedok vremena”, sa snažnom aluzijom da bude svjedokom važnih historijskih događaja, kako za bošnjaški narod i domovinu tako i za Medresu. Kasnije je na sastanku redakcije odlučeno da se taj naziv skrati i da se list zove jednostavno ”Šahid”, smatrajući to dovoljnim, a istovremeno i praktičnijim i pamtljivijim. Rezaković kazuje kako je prvi broj lista izašao 1996. godine „Jedino pomagalo tada bila je direktorova pisaća mašina „Remington“, koja se danas čuva u školskom muzeju. Redakcija se okupljala i radila u školskoj džamiji.“

Rezaković dalje navodi imena onih koji u baštinu ostaviše list, koji je danas izvorom najljepših riječi, naime, redakciju prvog broja lista ”Šahid” činili su: Dženan Handžić, urednik, Muris Šehić, Emir Isović, Zinaida Mujanović, Emina Trako, Azra Bašić, Fikret Bajrić, Lejla Botonjić, Dženita Mušinbegović i Esmir Halilović, a tadašnji voditelj novinarske sekcije bio je profesor Kasim Botonjić.

”Šahid” je danas medij kojemu je nužno posvetiti pažnju i obezbijediti dostojno mjesto u bosanskohercegovačkom društvu, jer je kroz vrijeme upravo ono što se u samom nazivu krije, svjedokom historije i svjedokom vrijednosti na koje smo ponosni. Koordinator Rezaković s ponosom kaže kako list, kao produkt vrijednog i požrtvovanog rada redakcije, izlazi dva ili tri puta godišnje, uz dva Bajrama i na kraju školske godine „Do danas iz štampe su izašla 43 broja ovog lista, a 44. izlazi sada u januaru. Šahid ispisuju i uređuju isključivo učenici. Tretiraju uglavnom islamske teme, kao i druge koje učenici ocijene interesantnim. U radu im pomažu pojedini nastavnici. Nakon profesora Kasima Botonjića, novinarsku sekciju su vodili profesor Seid Zimić, profesor Senaid Zajimović, a od septembra 2005. godine do 2016. godine sekciju je vodio profesor Emir Uzunalić pod čojim vodstvom je izašlo 25 brojeva.“