Search
Close this search box.

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED U ŠKOLSKOJ 2024./2025. GODINI

Facebook
Twitter
LinkedIn

Na osnovu odredbi člana 4, stav (2), Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 1-2, januar-februar 2023., str. 87-106.), te Odluke o upisu učenika u prvi razred medresa Islamske zajednice u Bosni i hercegovini u školskoj 2024/2025. godini, JU Medresa „Osman -ef. Redžović“ raspisuje

 

KONKURS

za upis učenika u I (prvi) razred JU Medresa „Osman-ef. Redžović“ u Velikom Čajnu, Visoko, u školskoj 2024./2025. godini

 

Kandidati za upis u Medresu „Osman -ef. Redžović“ u školskoj 2024/2025. godini trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

  1. da nisu stariji od 18 godina,
  2. da su sa uspjehom završili osnovno obrazovanje prema Nastavnom planu i okvirnom programu za osnovnu školu,
  3. da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

Kandidati koji su učenici generacije u osnovnoj školi i učenici koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, hafizi, sa primjernim vladanjem u završnom razredu osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, stječu pravo na upis u prvi razred Medrese bez daljih uvjetovanja i njima se dodjeljuju najviše ocjene.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

  1. svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,
  2. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole,
  3. izvod iz matične knjige rođenih,
  4. originalne i prevedene na bosanski jezik dokumente iz tačaka 1, 2 i 3, ovjerene od strane ovlaštenog sudskog prevodioca, ako je kandidat završio osnovnu školu u inozemstvu ili u Bosni i Hercegovini po nastavnom planu i programu druge države, a rješenje o nostrifikaciji će predati nakon objavljivanja rezultata upisa, najkasnije do 31. augusta tekuće godine,
  5. uvjerenja, diplome i priznanja o osvojenom jednom od prva tri mjesta na takmičenjima koja su zvanično organizirana na nivou kantona/regije, entiteta u BiH, Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to iz predmeta zastupljenih u nastavnom planu i programu medresa Islamske zajednice u BiH.

Kandidati se mogu prijaviti putem linka koji će biti aktivan od 1. juna 2024. godine ili lično u prostorijama Medrese.

Kandidati za upis u Medresu neće polagati prijemni ispit.

Rok za prijavu i upis kandidata je od 01. do 21. juna 2024. godine

Rezultati konkursa bit će objavljeni na službenoj web/ fb stranici i oglasnoj ploči Medrese.

Primljeni kandidati koji su za upis aplicirali elektronski obavezni su dostaviti originalnu dokumentaciju preporučenom poštom ili lično u Medresu najkasnije tri dana od dana objavljivanja preliminarnih rezultata konkursa. Ukoliko originalnu dokumentaciju ne dostave u navedenom roku, smatrat će se da su odustali od upisa.

UPRAVA MEDRESE