Search
Close this search box.

Konkurs za prijem učenika u prvi razred

Na osnovu odredbi članova 17. i 20. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta i člana 5. Pravilnika o upisu učenika u prvi razred medrese, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem učenika-ca u I (prvi) razred medresa u Bosni i Hercegovini

u školskoj 2016/2017. godini

 

 

Kandidati za prijem u medrese u Bosni i Hercegovini u školskoj 2016/2017. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. da nisu stariji od 18 godina,
  2. da su završili završni razred osnovne škole s najmanje vrlodobrim uspjehom i primjernim vladanjem.

 

Uz prijavu na konkurs za upis u prvi razred medrese potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

  1. Zahtjev za upis (preuzima se u medresi),
  2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi, (učenici iz Sarajevskog kantona prilažu potvrdu o ocjenama)
  3. Uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Ljekarsko uvjerenje,
  6. Pismena preporuka nadležnog glavnog imama.

Prijemni ispit za upis u prvi razred se sastoji od testa općeg znanja i usmenog ispita iz kiraeta.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije, kao i kandidati koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole bit će primljeni bez polaganja prijemnog ispita.

Uz gore navedenu dokumentaciju, kandidati za upis bez polaganja prijemnog ispita predaju i sljedeće dokumente:

  1. Diplomu Rijaseta Islamske zajednice u BiH o položenom ispitu hifza,
  2. Diplomu učenika generacije osnovne škole.

Ako kandidat ima diplome i uvjerenja o postignutim rezultatima na takmičenjima znanja i vještina treba ih dostaviti radi bodovanja.

Rok za dostavu prijave je od 06.06. do 17.06.2016. godine u jednoj od medresa:

Prijemni ispit će se održati u subotu, 13. ramazana 1437. h.g., odnosno  18. juna 2016. godine sa početkom u 900 sati u medresi u koju je kandidat predao svoju dokumentaciju.

Medrese će objaviti rezultate najkasnije tri dana nakon polaganja prijemnog ispita.

Napomena: Kandidati za upis u Medresu koji su osnovnu školu završili u Kantonu Sarajevo, također polažu prijemni ispit.