Search
Close this search box.

Uplate za Kurbane

– Na blagajni Medrese,
– Putem transakcijskog računa Fondacije «Osman-ef. Redžović» kod ABŚ Banke Sarajevo, Filijala Visoko, broj: 199-047-00052965-39, sa naznakom: kurban 2009. (Molimo da kopiju uplatnice pošaljete na fax: 032/745-770)
– Na blagajnama najbližeg medžlisa IZ-e, sa obaveznom naznakom: Kurban za Medresu „Osman-ef. Redžović“
– Za uplate iz inostranstva, Europa (EUR):

U KORIST :     SPARKASSE BANK DD
SWIFT CODE: ABSBBA22

PREKO: STEIERMAERKISCHE UND SPARKASSE BANK
SWIFT: STSPAT2G
KORISNIK: FONDACIJA OSMAN EF.REDŽOVIĆ VISOKO
IBAN: BA391990470005296539

Uplate se primaju najkasnije do 26. novembra 2009. godine (četvrtak).Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 032/745-771.   

UPRAVA MEDRESE

Svi oni koji se odluče da uplate kurban za našu medresu mogu to učiniti na slijedeći način:

na blagajni Medrese,
putem transakcijskog računa Fondacije «Osman-ef. Redžović» kod ABŚ Banke Sarajevo, Filijala Visoko, broj: 199-047-00052965-39, sa naznakom: kurban 2009. (Molimo da kopiju uplatnice pošaljete na fax: 032/745-770)
na blagajnama najbližeg medžlisa IZ-e, sa obaveznom naznakom: Kurban za Medresu „Osman-ef. Redžović“
za uplate iz inostranstva, Europa (EUR):

U KORIST :     SPARKASSE BANK DD
SWIFT CODE: ABSBBA22

PREKO:                 STEIERMAERKISCHE UND SPARKASSE BANK
SWIFT:STSPAT2G

KORISNIK    :           FONDACIJA OSMAN EF.REDŽOVIĆ VISOKO
IBAN: BA391990470005296539

Uplate se primaju najkasnije do 26. novembra 2009. godine (četvrtak).

Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 032/745-771.       

UPRAVA MEDRESE Uprava Medrese “Osman-ef. Redžović” u Čajangradu obavještava zainteresirane da će i ove godine,  za potrebe đačke kuhinje, primati uplate za kurbane po cijeni od 350 KM ili 180 EUR-a.

Svi oni koji se odluče da uplate kurban za našu medresu mogu to učiniti na slijedeći način:

na blagajni Medrese,
putem transakcijskog računa Fondacije «Osman-ef. Redžović» kod ABŚ Banke Sarajevo, Filijala Visoko, broj: 199-047-00052965-39, sa naznakom: kurban 2009. (Molimo da kopiju uplatnice pošaljete na fax: 032/745-770)
na blagajnama najbližeg medžlisa IZ-e, sa obaveznom naznakom: Kurban za Medresu „Osman-ef. Redžović“
za uplate iz inostranstva, Europa (EUR):

U KORIST :     SPARKASSE BANK DD
SWIFT CODE: ABSBBA22

PREKO:                 STEIERMAERKISCHE UND SPARKASSE BANK
SWIFT:STSPAT2G

KORISNIK    :           FONDACIJA OSMAN EF.REDŽOVIĆ VISOKO
IBAN: BA391990470005296539

Uplate se primaju najkasnije do 26. novembra 2009. godine (četvrtak).

Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 032/745-771.       

UPRAVA MEDRESE Uprava Medrese “Osman-ef. Redžović” u Čajangradu obavještava zainteresirane da će i ove godine,  za potrebe đačke kuhinje, primati uplate za kurbane po cijeni od 350 KM ili 180 EUR-a.

Svi oni koji se odluče da uplate kurban za našu medresu mogu to učiniti na slijedeći način:

na blagajni Medrese,
putem transakcijskog računa Fondacije «Osman-ef. Redžović» kod ABŚ Banke Sarajevo, Filijala Visoko, broj: 199-047-00052965-39, sa naznakom: kurban 2009. (Molimo da kopiju uplatnice pošaljete na fax: 032/745-770)
na blagajnama najbližeg medžlisa IZ-e, sa obaveznom naznakom: Kurban za Medresu „Osman-ef. Redžović“
za uplate iz inostranstva, Europa (EUR):

U KORIST :     SPARKASSE BANK DD
SWIFT CODE: ABSBBA22

PREKO:                 STEIERMAERKISCHE UND SPARKASSE BANK
SWIFT:STSPAT2G

KORISNIK    :           FONDACIJA OSMAN EF.REDŽOVIĆ VISOKO
IBAN: BA391990470005296539

Uplate se primaju najkasnije do 26. novembra 2009. godine (četvrtak).

Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 032/745-771.       

UPRAVA MEDRESE pravUprava Medrese “Osman-ef. Redžović” u Čajangradu obavještava zainteresirane da će i ove godine,  za potrebe đačke kuhinje, primati uplate za kurbane po cijeni od 350 KM ili 180 EUR-a.

Svi oni koji se odluče da uplate kurban za našu medresu mogu to učiniti na slijedeći način:

na blagajni Medrese,
putem transakcijskog računa Fondacije «Osman-ef. Redžović» kod ABŚ Banke Sarajevo, Filijala Visoko, broj: 199-047-00052965-39, sa naznakom: kurban 2009. (Molimo da kopiju uplatnice pošaljete na fax: 032/745-770)
na blagajnama najbližeg medžlisa IZ-e, sa obaveznom naznakom: Kurban za Medresu „Osman-ef. Redžović“
za uplate iz inostranstva, Europa (EUR):

U KORIST :     SPARKASSE BANK DD
SWIFT CODE: ABSBBA22

PREKO:                 STEIERMAERKISCHE UND SPARKASSE BANK
SWIFT:STSPAT2G

KORISNIK    :           FONDACIJA OSMAN EF.REDŽOVIĆ VISOKO
IBAN: BA391990470005296539

Uplate se primaju najkasnije do 26. novembra 2009. godine (četvrtak).

Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 032/745-771.       

UPRAVA MEDRESE Uprava Medrese “Osman-ef. Redžović” u Čajangradu obavještava zainteresirane da će i ove godine,  za potrebe đačke kuhinje, primati uplate za kurbane po cijeni od 350 KM ili 180 EUR-a.

Svi oni koji se odluče da uplate kurban za našu medresu mogu to učiniti na slijedeći način:

na blagajni Medrese,
putem transakcijskog računa Fondacije «Osman-ef. Redžović» kod ABŚ Banke Sarajevo, Filijala Visoko, broj: 199-047-00052965-39, sa naznakom: kurban 2009. (Molimo da kopiju uplatnice pošaljete na fax: 032/745-770)
na blagajnama najbližeg medžlisa IZ-e, sa obaveznom naznakom: Kurban za Medresu „Osman-ef. Redžović“
za uplate iz inostranstva, Europa (EUR):

U KORIST :     SPARKASSE BANK DD
SWIFT CODE: ABSBBA22

PREKO:                 STEIERMAERKISCHE UND SPARKASSE BANK
SWIFT:STSPAT2G

KORISNIK    :           FONDACIJA OSMAN EF.REDŽOVIĆ VISOKO
IBAN: BA391990470005296539

Uplate se primaju najkasnije do 26. novembra 2009. godine (četvrtak).

Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 032/745-771.       

UPRAVA MEDRESE a Medrese “Osman-ef. Redžović” u Čajangradu obavještava zainteresirane da će i ove godine,  za potrebe đačke kuhinje, primati uplate za kurbane po cijeni od 350 KM ili 180 EUR-a.

Svi oni koji se odluče da uplate kurban za našu medresu mogu to učiniti na slijedeći način:

na blagajni Medrese,
putem transakcijskog računa Fondacije «Osman-ef. Redžović» kod ABŚ Banke Sarajevo, Filijala Visoko, broj: 199-047-00052965-39, sa naznakom: kurban 2009. (Molimo da kopiju uplatnice pošaljete na fax: 032/745-770)
na blagajnama najbližeg medžlisa IZ-e, sa obaveznom naznakom: Kurban za Medresu „Osman-ef. Redžović“
za uplate iz inostranstva, Europa (EUR):

U KORIST :     SPARKASSE BANK DD
SWIFT CODE: ABSBBA22

PREKO:                 STEIERMAERKISCHE UND SPARKASSE BANK
SWIFT:STSPAT2G

KORISNIK    :           FONDACIJA OSMAN EF.REDŽOVIĆ VISOKO
IBAN: BA391990470005296539

Uplate se primaju najkasnije do 26. novembra 2009. godine (četvrtak).

Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 032/745-771.        

UPRAVA MEDRESE Uprava Medrese “Osman-ef. Redžović” u Čajangradu obavještava zainteresirane da će i ove godine,  za potrebe đačke kuhinje, primati uplate za kurbane po cijeni od 350 KM ili 180 EUR-a.

Svi oni koji se odluče da uplate kurban za našu medresu mogu to učiniti na slijedeći način:

na blagajni Medrese,
putem transakcijskog računa Fondacije «Osman-ef. Redžović» kod ABŚ Banke Sarajevo, Filijala Visoko, broj: 199-047-00052965-39, sa naznakom: kurban 2009. (Molimo da kopiju uplatnice pošaljete na fax: 032/745-770)
na blagajnama najbližeg medžlisa IZ-e, sa obaveznom naznakom: Kurban za Medresu „Osman-ef. Redžović“
za uplate iz inostranstva, Europa (EUR):

U KORIST :     SPARKASSE BANK DD
SWIFT CODE: ABSBBA22

PREKO:                 STEIERMAERKISCHE UND SPARKASSE BANK
SWIFT:STSPAT2G

KORISNIK    :           FONDACIJA OSMAN EF.REDŽOVIĆ VISOKO
IBAN: BA391990470005296539

Uplate se primaju najkasnije do 26. novembra 2009. godine (četvrtak).

Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 032/745-771.       

UPRAVA MEDRESE