Search
Close this search box.

Konkurs za prijem đaka u prvi razred Medrese

Tekst konkursa za prijem učenika i učenica u prvi razred Medrese možete pročitati klikom na opširnije.

K  O  N  K  U  R  S

za prijem učenika-ca u  I (prvi) razred Medrese

u školskoj 2012/2013. godini

 

Kandidati za prijem u školskoj 2011/2012. godini trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

  1. da su rođeni poslije 31.12.1996. godine,
  2. da su završni razred osnovne škole završili s najmanje vrlodobrim uspjehom i primjernim vladanjem, i
  3. da su duševno i tjelesno zdravi.

 

Kandidati za upis u Medresu polagat će prijemni ispit.

Na prijemnom ispitu će se polagati test, koji se sastoji od pismenog dijela (test općeg znanja) i usmenog dijela test poznavanja učenja Kur'ana)

 

Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred Medrese kandidati trebaju predati slijedeće dokumente:

 

  1. Zahtjev za upis
  2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
  3. Uvjerenje o uspjehu u dva razreda koji prethode završnom razredu OŠ
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Ljekarsko uvjerenje,
  6. Pismena preporuka nadležnog glavnog imama.

 

Bez prijemnog ispita bit će primljeni kandidati koji prilože diplomu učenika generacije, kao i kandidati koji su postigli superodličan uspjeh u učenju i vladanju u posljednja tri razreda osnovne škole.

 

Dokumenti se primaju od 08.6. do 14.6.2012. godine.

 

Prijemni ispit će se održati u subotu 16.6.2012. godine (26. redžeba 1433. h.g.) sa početkom u 9.00 sati u prostorijama Medrese.

 

Rezultati prijemnog ispita bit će objavljeni tri dana nakon polaganja prijemnog ispita.

 

 

UPRAVA MEDRESE