Simulacija demokratskih izbora

U okviru nastavnog predmeta „Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava“, u IVc i IVd odjeljenju, održana je simulacija demokratskih izbora.
Vježba je omogućila veći stepen učeničkih aktivnosti, podizanje svijesti o značaju informisanog i aktivnog građanina, slobodnog odlučivanja, građanskoj vrlini, važnosti glasanja mladih na demokratskim izborima.