Rang lista primljenih učenika/ca u prvi razred JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu u školskoj 2018/19. godini

Objavljujemo liste primljenih učenika i učenica u prvi razred Gazi Husrev-begove medrese koji su osnovnu školu završili izvan Kantona Sarajevo i koji su 23.06.2018. godine polagali prijemni ispit.

Rang lista primljenih učenika u prvi razred JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu u školskoj 2018/19. godini

PREUZIMANJE: (PDF, 51KB)

Rang lista primljenih učenica u prvi razred JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu u školskoj 2018/19. godini

PREUZIMANJE: (PDF, 57KB)

Listu primljenih učenika i učenica koji su završili osnovnu školu u Kantonu Sarajevo i aplicirali za upis u JU Gazi Husrev-begovu medresu putem online sistema objavilo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na web stranici: https://upis.emis.edu.ba.