Maturska pitanja iz Fikha

1. Šta je fikh i koje su grane fikha
2. Šerijatski propisi (ahkam šer’ijje), uz primjere
3. Idžtihad i taklid
4. Taharet i nedžaset
5. Istindža i istibra
6. Abdest, šerijatska osnova (ajet), farzovi i sunneti
7. Šta kvari abdest
8. Kada se mora (farz ili vadžib), a kada je preporučeno (sunnet) uzeti abdest
9. Kada se mora (farz), a kada je preporučeno (sunnet) okupati se
10. Kada je dozvoljeno uzeti tejemmum i kako se uzima
11. Fikhski propisi u vezi mesha po mestvama i po zavojima
12. Fikhski propisi u vezi hajza
13. Fikhski propisi u vezi nifasa
14. Sahibi uzr
15. Kada nam je zabranjeno klanjati bilo koji namaz, a kada samo nafilu
16. Fikhski propisi u vezi ezana i ikameta
17. Namaski šarti
18. Namaski rukni
19. Namaski vadžibi
20. Namaski sunneti
21. Šta kvari namaz
22. Sehvi sedžda i sedždei tilavet
23. Ustrojstvo džematskog namaza
24. Prispijevanje u džematski namaz i naklanjavanje namaza
25. Namaz musafira
26. Namaz bolesnika i u prevoznom sredstvu
27. Nafile namazi
28. Uvjeti za ispravnost džume namaza
29. Fikhski propisi bajram namaza
30. Postupci sa osobom na samrti i umrlom osobom
31. Kupanje umrlog i zamotavanje u ćefine
32. Fikhski propisi dženaze namaza
33. Fikhski propisi u vezi kabura
34. Fikhski propisi u vezi šehida
35. Utemeljenje i vrste posta
36. Ko je obavezan postiti ramazanski post, a ko nije
37. Šta kvari post
38. Keffaret i fidja
39. Fikhski propisi u vezi i’tikafa
40. Utemeljenje i uvjeti zekata
41. Zekat na stoku
42. Zekat na poljoprivredne proizvode
43. Zekat na rude i dragocjenosti iz zemlje
44. Potencijalni kandidati za pomoć iz zekatskog fonda, ajet
45. Fikhski propisi u vezi sadekatul-fitra
46. Uvjeti za obavezu klanja kurbana
47. Vrijeme i način klanja kurbana
48. Utemeljenje i uvjeti hadža
49. Farzovi hadža
50. Vadžibi hadža
51. Obavljanje hadža shodno vrsti
52. Muhrimski previdi i načini saniranja
53. Bračne smetnje
54. Uvjeti za brak
55. Elementi bračnog ugovora
56. Propisi u vezi mehra
57. Poligamija
58. Razvod braka
59. Vrste iddeta
60. Kategorije nasljednika
61. Alikvotni nasljedni dijelovi, ajeti o nasljedstvu
62. Nesposobnost nasljednika
63. Fikhski propisi u vezi kupoprodaje
64. Kamata
65. Poslovno udruživanje
66. Propisi vakufa
67. Fikhski propisi u vezi zakletve
68. Šta je usuli fikh i zašto nastaje
69. Ebu Hanife i njegov mezheb
70. Idžma’ kao izvor Šerijata
71. Šta je kijas i koji su njegovi elementi
72. Pomoćni izvor Šerijata istihsan
73. Pomoćni izvor Šerijata masleha mursele
74. Pomoćni izvor Šerijata sedduz-zerai’
75. Pomoćni izvor Šerijata ‘urf

VAŽNA NAPOMENA: Ispit se sprema iz udžbenika a ne iz nekih nepoznatih skripti!

hfz. dr. Dževad Hrvačić