skip to Main Content
Uspješni maturanti Medrese

USPJEŠNI MATURANTI MEDRESE

Svakodnevno nam dolaze informacije o našim uspješnim maturantima, našim biserima razasutim po cijelom svijetu. Jedan lijep tekst se nalazi i u novom broju magazina “Stav”, u kojem su troje naših maturanata, odličnih i uzornih učenika, sada studenata na univerzitetima Istanbul i Fatih Sultan Mehmet Vakuf. To su Faris Čehajić, Amina Fejzić i Nudžejma Hazić.

Back To Top
Search