skip to Main Content
Nagradni put u Brisel

NAGRADNI PUT U BRISEL

Nakom lijepog i ugodnog putovanja sa odmorima u Austriji, Mađarskoj i Njemačkoj, naši učenici zajedno sa svojim profesorom i kolegama iz drugih medresa stigli su u Brisel gdje će boraviti nekoliko dana. Napominjemo da su put Brisela sa prof. Emirom Uzunalićem otišli Saudina Hođić i Kenan Mušinbegović, učenici trećeg razreda.

Za dodatne slike posjetite našu fb stranicu.

Back To Top
Search