Laureati

Ko je laureat?

Laureat (lat. lauretaus) – pjesnik ovjenčan lovorovim vijencem, tj. pjesnik koji je dobio kao nagradu lovorov vijenac; književnik ili umjetnik koji je dobio najvišu nagradu, nositelj najviše nagrade ili najvišeg priznanja…

Gazi Husrev-begova medresa svake godine na Dan škole dodjeljuje posebna priznanja (plakete) svojim svršenicima koji su životom i radom doprinosili njenoj afirmaciji.


Laureati