skip to Main Content

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 314/2018

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) u prilogu objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 314/2018 od 26.03.2018. godine u postupku javne nabavke radova - "Izvođenje radova na vanjskom uređenju glavnog…

Opširnije...
Back To Top
Search