skip to Main Content

Džemal Salihspahić

Džemal Salihspahić rođen je 4. Septembra 1935. godine u Čajangradu, općina Visoko. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, a zatim Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Diplomirao je 1961. godine na odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Poslije toga…

Opširnije...

Kontakt

Medresa "Osman-ef. Redžović" Čajangrad 6971 300 Visoko, Bosna i Hercegovinatel.: ++387 32 745 771fax: ++387 32 745 770e-mail: info@medresa.org

Opširnije...
Back To Top
Search