Search
Close this search box.

Preliminarna lista primljenih kandidata

Facebook
Twitter
LinkedIn

Na osnovu Člana 2., Stav (2) i Stav (3), Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa – prečišćeni tekst, br. 05-03-2-323/19 od 18. januara 2019. godine, i prijedloga Komisije za proceduru prijema i obrade dokumentacije, direktor Medrese utvrđuje Preliminarnu listu kandidata primljenih u prvi razred Medrese, šk. 2020./2021. godine. 

Integralni tekst u pdf dokumentu preliminarna lista primljenih kandidata 2020.