Search
Close this search box.

Važnost vremena

Facebook
Twitter
LinkedIn

VAŽNOST VREMENA

VAŽNOST VREMENA

 

 

Allahu dž.š. zahvaljujemo na bezbrojnim blagodatima koje nam svakodnevno šalje. Neka je mir i spas na posljednjeg Allahovog Polsnaika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, čestite ashabe i na sve mulsimane i muslimanke do Sudnjega dana.

 

Draga i poštovana braćo, cijenjeni džema’te!

Kur’an i sunnet poklanjaju vidnu pažnju bitnosti vremena, tako da se u brojnim surama Allah, dželle šanuhu, kune vremenom ili nekim dijelovima vremena, poput noći, dana, jutra, perioda nakon izlaska sunca:

“Tako mi vremena!”

“Tako Mi noći kada tmine razastre!”,

“Tako mi dana kada svane!”,

“Tako mi jutra i deset noći!” itd.

 

U sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, također se ukazuje na važnost vremena i kaže se da ćemo na Sudnjem danu biti pitani za svoje vrijeme, kako prenosi Muaz b. Džebel, radijallahu anhu, od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće se stope jednog čovjeka pomjeriti na Sudnjem danu sve dok ne bude pitan za četvero: za život, u šta ga je potrošio, za mladost, u šta ju je proveo, za imetak, kako ga je stekao i u šta ga je trošio, i za svoje znanje – da li je postupao po njemu!” (Tirmizi, hadis je hasen)

Kada čovjek spozna vrijednost nečega, on se tome i posveti, i žao mu je da mu se to izgubi ili da propadne – što je potpuno razumljivo i prihvatljivo – stoga jedan musliman, koji spozna vrijednost i bitnost vremena, postaje još više obazriviji u tom pogledu i nastoji ga pravilno iskorištavati u onome što će ga približiti Allahu, dželle šanuhu.

Ako je čovjek maksimalno obazriv u pogledu imetka i novca, zarađujući, čuvajući, štedeći itd., jer zna da pare dolaze i odlaze – onda obazrivost u pogledu vremena i njegovog iskorištavanja u svemu što nam koristi u dinu i dunjaluku i u svemu što nam donosi hajr i sreću,treba da bude mnogo veća, posebno kada znamo da se ono što je prošlo više nikada ne može vratiti. Hasan el-Basri, rahimehullah, rekao je: “Susreo sam se s ljudima koji su bolje čuvali svoje vrijeme nego što vi čuvate svoje dirheme i dinare!”, jer znali su da se  “Izgubljeni dinari i dirhemi vraćaju napornim radom i štednjom, a izgubljeno vrijeme je nenadoknadivo.”

O važnosti vremena, možda je ponovo, ponajbolje kazao čuveni Hasan el Basri, kada je rekao: يا بني ادم انما انت ايام فاد دهب يومك دهب بعضك

„O sine Ademov, doista, ti nisi ništa drugo nego dani. I kada prođe jedan tvoj dan prošao je dio tebe.“ A Abdullah ibn Mes'ud je govorio: “Ni za čim se nisam kajao kao za novim danom u kojem se skrati moj život, a ne poveća se moje dobro djelo”

Koliko je danas ljudi, posebno mladih ljudi, koji koriste frazu: „Ubijam vrijeme“, ne znajući zapravo da na taj način ubija sebe. A koliko će ih tek biti na Sudnjem danu koji će kazati, kako nam Kur'an prenosi: „Da mi se samo vratiti –dobra djela bih činio.’ Nikada! Dolazile su pouke Moje, pa si ih poricao i uzoholio se, i nevjernik si bio.’’ (Az-Zumer, 56-59).

Neko je kazao: “Vrijeme je kao sablja, i ako je ne uzmeš i ne priđeš joj na pravi način, tako da ti postane važno oružje koje siječe, postat će ti neprijatelj.”

Poštovana braćo, svako jutro se budimo sa ogromnim kapitalom u svojim rukama. Naš stari direktor to i danas govori učenicima. To je kapital od 86 400 sekundi. I evo, trenutno taj kapital investiramo u nešto korisno. Evo sada smo saznali, ko nije znao, koliki nam je taj kapital. Zatim ga investiramo u pokornost Gospodaru, obavljamo farz. Nazvaćemo selam jedan drugome poslije namaza, i tako dalje. I draga braćo, ovih 86 400 sekundi, će svakako proći. To nam treba biti jasno, radili mi nešto korisno ili štetno, spavali, odmarali se, čitali knjigu, gledali TV…ovaj kapital nestaje za ovaj dan. I ujutro, ako Bog da, opet ustajemo sa istim kapitalom. Pa, razmislimo malo o tome, kako najbolje investirati, kako uložiti da od njega imamo mnogo koristi i na dunjaluku i ahiretu, da ne bismo poželjeli vratiti se na dunjaluk, pa makar i na trenutak da učinimo još koje dobro djelo.

Svjedoci smo da nam nekako vrijeme sve brže prolazi. Čak imamo i frazu da vrijeme leti. Zapravo, mi draga braćo gubimo bereket u vremenu, a to je jedan od predznaka Sudnjeg dana. Prenosi Enes ibn Malik, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne približi vrijeme, pa godina bude trajala kao mjesec, mjesec kao sedmica, sedmica kao dan, dan kao sat, a sat kao varnica.” (Tirmizija)

Mi već danas govorimo za nešto što se desilo prije više mjeseci: “Kao da je jučer bilo”.

Zbog toga draga braćo, u svojim dovama molimo Gospodara da nam podari bereket u vremenu. Također, molimo Allaha i za bereket u drugim stvarima, kao što je to Poslanik, a.s., činio za Enesa b. Malika, kada mu je proučio  dovu: Allahumme barik lehu fi umurihi, ve malihi ve veledihi. Gospodaru, podari mu bereket u njegovom životu, njegovom imetku i njegovom potomstvu. Tako i mi, Allaha molimo za bereket u vremenu, za bereket u našim životima, imetcima i u našem potomstvu. Amin.

 

 

 

U Velikom Čajnu, 08.01.2021. godine

 

 

 

Hatib: Dženan Rezaković, prof.