Search
Close this search box.

School uniforms

Facebook
Twitter
LinkedIn

OKRUGLI STO POD NAZIVOM “SCHOOL UNIFORMS” ODRŽAN U MEDRESI

U okviru kampanje u ovoj školskoj godini pod nazivom “Godina bez popravnog ispita”, u Medresi je u ponedjeljak, 05.11.2018. godine, realiziran Okrugli sto na temu: “Školske uniforme – prednosti i nedostaci”. O prednostima i nedostacima školskih uniformi su razgovarali i svoja gledišta izlagali polaznici Access programa učenja Engleskog jezika a moderator je bila profesorica Engleskog jezika, Amela Šahinović. Učenici su iznosili svoje argumente i vrlo smjelo i elokventno odgovarali na sljedeća pitanja:
Pomažu li školske uniforme u formiranju osjećaja pripadnosti odredjenoj zajednoci ili grupi?
Da li iste niveliraju društvrne nejednakosti medju učenicima?
Da li doprinose boljem uspjehu učenika?
Jesu li praktične?
Jesu li od pomoći u smanjenju vršnjačkog nasilja?
Da li ispunjavaju vjerski i kulturni aspekt školovanja u Medresi?
Jesu li isplative?
Mogu li se okarakterizirati kao nepotrebno pravilo?
Školske uniforme ili “dress code”?
Pripremaju li funkcionalno za buduće zanimanje?

Učenici su imali priliku pogledati prezentaciju sa fotografijama školskih uniformi koje nose njihovi vršnjaci širom svijeta kao i prezentaciju fotografija napravljenih u Školi koja prikazuje izazove sa kojima se oni suočavaju u svojoj radnoj svakodnevnici.
Profesorica Amela se na kraju zahvalila članovima Uprave koji su prisustvovali Okruglom stolu, kao i našim učenicima, a posebno direktoru koji je u jednom trenutku i aktivno učestvovao u debati koja je cijelim tokom bila na engleskom jeziku. Također se zahvalila svojim kolegama, profesorima Suadu, Amini, Benisu i Emiru koji su nju i učenike podržali svojim prisustvom.
Čestitke profesorici Ameli i učesnicima ovog programa.

Za dodatne slike posjetite našu fb stranicu.