Search
Close this search box.

POSJETA MEDRESI

Facebook
Twitter
LinkedIn

Posjeta medresi

Iako ove godine nismo organizirali tradicionalni “Vikend za osnovce” imamo veoma mnogo učenika osnovnih škola koji nam dolaze u posjetu sa svojim vjeroučiteljima. Uglavnom su te posjete inicirane od samih učenika i nastavnika što nas posebno raduje.
Jedna od najvećih osnovnih škola na području FBiH jeste OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Donje Moštre. Također, to je škola iz koje tradicionalno imamo mnogo učenika. Maturanti ove škole zainteresirani za upis u Medresu posjetili su nas sa svojom nastavnicom, Herceglija Aidom, alumnisticom Druge generacije maturanata naše škole.
Pomoćnici direktora su ih dočekali, a potom prepustili našim učenicima koji su im bili domaćini tokom ove posjete.
Zahvaljujemo se menadžmetu OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” na jako uspješnoj saradnji, kao i nastavnici vjeronauke Aidi koja je inicirala i organizirala ovu posjetu.