Search
Close this search box.

Izvještaj o akciji “Kurban 2012”

Facebook
Twitter
LinkedIn

kurban-2

Iza nas je još jedna uspješno provedena akcija prikupljanja i klanja kurbana za potrebe učenika medrese. Lijepo je i preporučljivo da svako zakolje svoj kurban svojom rukom. Kod nas u Bosni je adet da se kurban othrani ili bar kupi nešto ranije kako bismo ga njegovali, hizmetili mu i zavoljeli ga te na taj način istinski osjetili ljepotu prinošenja žrtve u ime Allaha. To je lijep i pomalo zaboravljen običaj. Međutim, uprkos tome, nisu svi vjernici u prilici da se na takav način brinu o svojim kurbanima. Vjernici koji žive u dijaspori, starije osobe te drugi koji nemaju odgovarajuće uvjete, a žele zaklati kurban, imaju priliku da taj emanet povjere institucijama Islamske zajednice. To je jednako lijep i ispravan način da ispunite ovu lijepu i uzvišenu obavezu. I naša medresa, kao i druge, vjernicima pruža pomoć i omogućava im da uplate za svoje kurbane upute u našu medresu.

Za nas je to ogromna pomoć, ali i veliki emanet. Posebno nam je značajna podrška koju tim činom izražavate prema radu naše medrese. Na taj način mi obezbjuđujemo zdravstveno ispravno i halal meso, kao najskuplji artikal, za potrebe naših učenika tokom cijele godine. A vjernici tim činom i iskrenim nijetom omogućavaju sebi da budu od onih koji drugima dobro čine te time postignu najljepše i najvrednije što se postići može, a to je ljubav Uzvišenog Stvoritelja.

Shvatajući ovu vrstu pomoći, prije svega, kao veliki emanet nastojimo se najodgovornije ponašati prema tom emanetu.

I ove godine Uprava Medrese je donijela odluku o imenovanju komisije koja planira i realizira ovaj projekat od početka do kraja. Ove godine komisija je bila u sljedećem sastavu: Amela Numanagić – predsjednik, Ejub Begić-koordinator, hfz. Benis Topalović-šerijatski konsultant te članovi Lamija Čehajić, Asim Lemeš, Bahrudin Uzunalić i Ekrem Smajlović. U dane Bajrama u akciju su bili uključeni i ostali članovi kolektiva Medrese.

Sve planirane aktivnosti su uspješno, kvalitetno i na vrijeme provedene.

Sva krupna grla su zaklana u vrhunski opremljenoj klaonici „Suša“ koja ispunjava higijenske, zdravstvene i šerijatske uvjete.

Sitna stoka je kupljena i zaklana na farmi „Meša“ u Fojnici. To je zdrava stoka koja je bila na ispaši po našim bosanskim planinama.

U toku akcije „Kurban 2012.“ ukupno je uplaćeno 659 kurbana, a uplate su sljedeće:

Uplate građana iz Bosne i Hercegovine – 414 kurbana.

Uplate građana iz inostranstva (pojedinačne) – 98 kurbana.

Uplate od Udruženja BNP – 147 kurbana

Drago nam je da iz godine u godinu imamo sve veći broj uplata što nam govori da vaše povjerenje u nas raste. Ulažemo dosta truda da opravdamo ukazano povjerenje te se nadamo da u tome uspijevamo.  

Broj domaćih uplata je veći u odnosu na prethodne godine. Ta činjenica nas veoma raduje. Posebno nas raduje što naši Bošnjaci koji žive u dijaspori znaju za nas i trude se da nam pruže svoju pomoć i podršku.

Veoma smo zahvalni džematlijama iz džemata Zug na čelu sa Jasmin-efendijom Demićem, zatim džematlijama iz Welsa na čelu sa hfz. Senadom Podojkom, džematu Štutgart i Hamzi efendiji Subašiću te džematlijama iz Graca i Irfanu Agiću koji su jedan dio svojih uplata za kurbane usmjerili u našu medresu.

Također se zahvaljujemo džematlijama iz Belgije, Rijasetu IZ u BiH te ostalim građanima koji su nam donirali kurbansko meso.

Molimo Uzvišenog Allaha da nagradi sve one koji su pomogli ovu akciju kao i sve one koji drugima čine dobro i tako nastoje zaslužiti Allahovu milost i ljubav.

Svim prijateljima Medrese se zahvaljujemo uz iskrenu nadu da će nam i u budućnosti pružati pomoć i podršku.

Amela NUMANAGIĆ