Search
Close this search box.

Edukativno-nagradno putovanje za najuspješnije učenike medresa

Facebook
Twitter
LinkedIn

EDUKATIVNO-NAGRADNO PUTOVANJE ZA NAJUSPJEŠNIJE UČENIKE MEDRESA

Edukativno-nagradno putovanje za najuspješnije učenike medresa i studente fakulteta IZ u Bosni i Hercegovini realizirano je od 20.-23.9.2019. godine, u organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH. Plan putovanja uključivao je posjete gradovima, medresama i islamskim centrima u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.
Među najuspješnijim učenicima medresa, učesnici ove ekskurzije bili su i naši Hasan Mušinbegović, Medina Fejzić i hfz. Sumeja Bilčević, u pratnji profesora Suada Smailhodžića.
Opširnije u zapisu na linku ispod.