Search
Close this search box.

Javni poziv za prijavu radova na temu “Moje mjesto u Evropi”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini realizira projekat „Moje mjesto u Evropi“ za učenike svih šest medresa u Bosni i Hercegovini s ciljem proširivanja znanja učenika o mogućnostima i prilikama koje nosi integracija Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji. Kroz predavanja i radionice koje su realizirane u prvom dijelu projekta tokom mjeseca aprila učenici su bili upoznati sa: idejom nastanka Evropske unije, njezinim historijatom, susretu islama i muslimana sa Evropom kroz historiju kao i njihovom kulturno-civilizacijskom doprinosu evropskoj renesansi, standardima i vrijednostima EU i njihovoj kompatibilnosti sa principima islama, te o tome dokle je trenutno BiH stigla na svom svomu putu ka evropskim integracijama i koje korake još mora preći da bi postala članicom Evropske unije.

Pored navedenog projekat ima za cilj ubrzavanje pristupanja BiH u EU kroz jačanje osjećaja pripadnosti mladih ljudi u zemlji evropskoj zajednici, te jačanje sposobnosti mladih u medresama da zagovaraju i debatiraju o pitanjima važnim za njihovu budućnost. Također, kroz projektne aktivnosti kreirat će se osnova za jedan novi narativ koji će se baviti temom, u širem smislu, kako mladi vide ili žele da vide cijelu ideju inkluzije kao temelja EU i kritički ispitaju svoje mjesto u evropskoj budućnosti.

Stoga u cilju što veće uključenosti učenika medresa u ovaj projekat te davanja prilike mladima da kreativno izraze svoj stav spram EU integracija i kritički se odnose prema procesima ulaska Bosne i Hercegovine u EU, Uprava za vanjske poslove i dijasporu obajvljuje

Javni poziv

za učenike svih medresa u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta „Moje mjesto u Evropi“ kojeg Uprava za vanjske poslove i dijasporu realizira uz podršku Kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u Sarajevu, a iz sljedećih oblasti:

 1. Likovni rad
 2. pisani rad
 3. Fotografija
 4. Video uradak
 5. Debata

 

 

 

I Opći uvjeti:

 1. da je rad autorsko djelo
 2. da rad nije ranije izlagan ili objavljivan
 3. da je rad isključivo vezan za temu
 4. da je rad iz navedenih oblasti

 

II Posebni uvjeti:

 1. pravo učešća imaju svi učenici medresa u BiH od prvog do četvrtog razreda
 2. jedan učenik može dostaviti najviše jedan rad, izuzev fotografije gdje se mogu dostaviti najviše tri fotografije
 3. radovi koji su ranije dostavljani na druge javne pozive neće se uzeti u razmatranje
 4. radovi moraju biti potpisani od strane učenika

 

III Pravila za prijave po kategorijama:

 

 1. Pisani rad u različitim književnim formama: esej, pjesma, priča, poema… Ukoliko nije riječ o pjesmi pisani uradak treba imati od 300 – 600 riječi i treba da prati ideju Evropske unije i teme obrađene za vrijeme predavanja i radionica. Rad u elektronskoj formi poslati nastavniku koordinatoru medrese.

 

 1. Fotografija treba biti u formatu .jpg, rezolucija 72 dpi., naziv fotografije treba sadržavati ime i prezime autora, i mjesto medrese iz koje je autor fotografije. Jedan učenik može poslati najviše tri fotografije nastavniku koordinatoru medrese putem e-maila.

 

 

 1. Video uradak: učenik ima pravo poslati jedan video uradak. Video mora biti snimljen mobitelom,  pri čemu je dozvoljeno  koristiti dodatke: stabilizatori, izmjenjivi objektivi, filteri, mikrofon itd.
  Ukoliko se koriste dronski snimci isti ne smiju biti duži od 10% od ukupne dužine videa. Za montažu i obradu videa moguće je koristiti sav software i aplikacije u kojima poznajete rad.
  Dužina i format videa: Video mora biti najmanje 2:00, a najviše 3:00 minute dug. Widescreen format (16:9) je obavezan!
  Upload videa:
  Video se upload-uje na youtube. Prilikom upload-a označiti da je video dostupan samo osobama koje imaju link. Link poslati na email: _______________
  Naziv videa: Ime i prezime učenika.
  U opisu videa napisati kojim uređajem je snimljen video i u kojem software-u, aplikaciji je rađeno. Također, ukoliko su dva učenika radili u paru navesti imena obje osobe. Ako je bilo glumaca u videu-navesti iste sa imenom i prezimenom.

  Ukoliko se koristi video materijal iz drugih videa koji učenici pronađu na internetu-isti ne smiju biti duži od 10% od ukupne dužine videa. Obavezno je navesti izvor “posuđenog” videa, a prilikom prijave aplikacije preko e-maila, navesti koji je video korišten, te da li učenici imaju dozvolu za korištenje tog materijala u takmičarske svrhe.

  Rijaset Islamske zajednice nije vlasnik videa i nije odgovoran za objekte i subjekte koji će biti prikazani u videu.

  Napominjemo sve osobe koje se prijave na konkurs da se fokusiraju na priču i pouku koju će tim videom poslati, te da se ne opterećuju tehnikalijama.

 

 1. Umjetnički rad također, treba da odražava temu projekta „Moje mjesto u Evropi“. Za izradu rada koristiti papir: (deblji za slikanje) A3 format (297×420 mm). Tehnika: slobodni izbor (crtanje olovkom, bojenje olovkama u boji, masne olovke, akvarel, gvas, tempera, akril, dozvoljena je i kombinacija tehnika i korištenje i drugih materija: plastika, drvo, staklo, kamen.

Upute:

 1. obavezno potpisati rad (svaki učenik nek potpise svoj rad u dnu rada, kao što to rade umjetnici), i svaki rad treba sa druge strane biti potpisan čitkim slovima (ime, prezime, škola, godina);
 2. koordinator treba na kraju da fotografiše, posebno umjetničko djelo, i posebno učenika sa slikom (radi arhive) i pošalje na dogovorenu adresu;

 

 1. Debata:
 1. U okviru ovog poziva učenici svih razreda medrese se pozivaju da se prijave nastavnicima debate za pripremu Centralne debate, ws debatni format, na temu: «Ko i kako najviše treba doprinijeti procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju» koja će se održati 16. juna 2019. u Behram-begovoj medresi u Tuzli.
 2. Tokom realizacije debate posebna komisija koja će pratiti tok debate odredit će najbolje debatante koji će biti nagrđeni studijskim putovanjem u Brisel.
 3. Pripreme za debatu će voditi nastavnici debatnih klubova ili oni koje odredi Uprava medrese, a odvijat će se u periodu od 3.maja do održavanja centralne debate.

IV Zaprimanje radova

 1. Učesnici javnog poziva radove sa podacima (ime, prezime, datum rođenja, adresa, broj telefona, medresa i razred) će slati na web stranicu koja će biti posebno kreirana za ovaj projekat. Link web stranice biće objavljen uskoro o čemu će učenici i profesori biti obaviješteni putem maila.

V Trajanje javnog poziva

Javni poziv ostaje otvoren od 3. maja 2019. do 25. maja 2019. godine. Radove će ocjenjivati stručna komisija koju imenuje projektni tim Uprave za vanjske poslove i dijasporu, a najbolji radovi biće proglašeni 07. juna na posebno kreiranoj web stranci za projekat „Moje mjesto u Evropi“

Radovi učenika koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva neće biti razmatrani. Za najuspješnije radove predviđene su posebne nagrade.

 

 

 

 

VI Nagrade

 1. Prva nagrada – sedmodnevno putovanje u Brisel:

Učenici čiji radovi iz naprijed navedenih oblasti budu ocijenjeni sa najviše bodova kao i oni koji budu najbolje ocijenjeni na Centralnoj debati biće nagrađeni studijskim putovanjem u Brisel u trajanju od sedam dana, a koje će se realizirati u prvoj polovini mjeseca jula 2019. Tokom ovog putovanja pobjednici će imati priliku na putu do Brisela posjetiti značajne kulturno-obrazovne institucije i historijska mjesta zemalja kroz koje prolaze, a u Parlamentu Evropske unije u Briselu imaće priliku razgovarati sa jednim brojem parlamentaraca, te im predstaviti svoje pobjedničke radove, razgovarati sa njima o viziji svoga mjesta u EU, te kakvu BiH žele u EU i EU u Bosni i Hercegovini.

 

 1. Druga nagrada – novčane nagrade u ukupnom iznosu od 6250 KM:

Novčane nagrade za najbolje radove biće podijeljenje u tri kategorije:

 • Deset radova biće nagrađeno sa 200,00 KM
 • Petnaest radova biće nagrađeno sa 150,00 KM
 • Dvadeset radova biće nagrađeno sa 100,00 KM

Uprava za vanjske poslove i dijasporu zadržava pravo objavljivanja zaprimljenih radova na posebno kreiranoj web i fb stranici za projekat „Moje mjesto u Evropi“.