Search
Close this search box.

HUTBA: Obaveznost džuma namaza

Facebook
Twitter
LinkedIn

Petak je najodlikovaniji dan u sedmici pa zbog toga muslimani treba da ga provedu na poseban način, trebaju se posebno pripremati za njega i nikako ne smiju dozvoliti da ono što je Allah, dž.š., odlikovao oni učine običnim i manje vrijednim. Govoreći o odlikama petka Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao je: ‘’Najbolji dan u kojem je sunce izašlo jeste petak; u njemu je stvoren Adem, a.s., u njemu je uveden u Džennet, u njemu je izveden iz Dženneta i Kijametski dan će nastupiti u petak.’’

U vjerodostojnim hadisima navode se djela koja je preporučljivo činiti u ovom danu a onome ko ih bude činio obećana je mnogostruka nagrada.

 

Allah, dž.š., rekao je: O vjernici kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite, to vam je bolje neka znate.” (El-Džumua, 9)

Allah, dž.š., iz Svoje neizmjerne milosti i mudrosti propisao je određene ibadete koji trebaju jačati čovjekovu dušu, njegov iman i olakšati mu put do postizanja njegovog konačnog cilja a to je ulazak u Džennet.

Neki od tih ibadeta mogu se obavljati pojedinačno a neke pak ibadete čovjek je obavezan obavljati u džematu tj. zajedno sa ostalim muslimanima. U ovome se krije velika mudrost jer gledajući sa socijalnog aspekta to donosi mnogo koristi kako pojedincu tako i široj društvenoj zajednici muslimana. Ona ko redovno obavlja džuma-namaz upoznaje se sa problemima koji tište njegovu braću muslimane, u toku je sa svim dešavanjima u njegovoj okolini. Obavljajući namaze kao i džumu namaz u džematu nikako se ne može desiti da pojedinac bude zapostavljen i nepoznat.

Ukoliko analiziramo današnju situaciju među ljudima, posebno na Zapadu vidjet ćemo da su ljudi veoma udaljeni jedni od drugih, čak se i najbliže komšije ne poznaju, gotovo nikoga ne zanimaju tuđi problemi itd. Obavljanje džume upravo je besprijekoran način za rješavanje takvih društvenih problema i poremećaja u ljudskoj komunikaciji među ljudima.  Musliman se mora makar jednom sedmično susresti sa svojim komšijama, prijateljima, poznanicima kao i sa onima koje ne poznaje. On staje u isti  saff rame uz rame sa njima, u prilici je da prije i poslije namaza razgovara o svojim i njihovim brigama i problemima kao i da sluša hutbu koju posebno za tu priliku priprema imam a koja treba da govori o aktulenim potrebama i problemima koji tište muslimane kako na lokalnom tako i na globalnom nivou.

Onaj ko zapostavlja ovu svoju obavezu pored toga što na direktan način krši Allahovu, dž.š., naredbu Koji mu je kao Svome robu to izričito naredio pokazuje  i svoju veliku nezainteresiranost za svoj komšiluk, zajednicu u kojoj živi. Takav ne želi da bude dio džemata, on misli samo na sebe a opća korist muslimana nije među njegovim prioritetima. Upravo zbog svega spomenutog, obavljanje džume jeste stroga obaveza svakom punoljetnom i razumnom muslimanu.

Znači, pored individualne koristi koja se ogleda u sevapima i nagradama koje je Allah, dž.š., obećao vjernicima džuma namaz zbog svojih pozitivnih efekata na poboljšanje međuljudskih odnosa može se smatrati jednim od temelja na kojima počiva zdravo islamsko društvo. U jednom hadisu Allahov Poslanik, s.a.v.s., veli: ‘’Ko bez opravdanog razloga izostane sa tri džume Allah, dž.š., će zapečatiti njegovo srce pečatom licemjerstva.’’ Prema tome, vjera onoga ko je nemaran prema ovom ibadetu je upitna jer je on licemjeran i prema Allahu, dž.š., i prema ostalim muslimanima.

O značaju ovog namaza govori i činjenica da je Allah, dž.š., jednu od kur’anskih sura nazvao Suretul-džumua jer se u tom suri nalazi ajet koji govori o džumi a koji smo citirali u uvodu hutbe.

Petak je najodlikovaniji dan u sedmici pa zbog toga muslimani treba da ga provedu na poseban način, trebaju se posebno pripremati za njega i nikako ne smiju dozvoliti da ono što je Allah, dž.š., odlikovao oni učine običnim i manje vrijednim. Govoreći o odlikama petka Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao je: ‘’Najbolji dan u kojem je sunce izašlo jeste petak; u njemu je stvoren Adem, a.s., u njemu je uveden u Džennet, u njemu je izveden iz Dženneta i Kijametski dan će nastupiti u petak.’’

U vjerodostojnim hadisima navode se djela koja je preporučljivo činiti u ovom danu a onome ko ih bude činio obećana je mnogostruka nagrada. Prije svega preporučljivo a neki smatraju i obavezno je kupanje prije obavljanja ovog namaza. Svaki pojedinac treba nastojati da što uredniji i čišći dođe u džamiju in a taj način će pokazati da džumi pridaje pažnju koju ona zaslužuje. Nakon kupanja mustehab je – odnosno preporučeno  je obući najljepše odijelo koje imamo, oprati zube, i namirisati se najljepšim mirisom do kojega možemo doći ali u tome ne treba pretjerivati jer islam zabranjuje bilo kakvo pretjerivanje. Isto tako, preporučljivo je što je moguće ranije otići u džamiju i duhovno se pripremati za ovaj veličanstveni ibadet. Sunnet je petkom učiti suru El-Kehf i što je moguće više donositi salavate na Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Posebna odlika ovog dana jeste to da je Allah, dž.š., učinio da u jednom dijelu ovog mubarek dana Allah, dž.š., prima sve hairli dove i ne dozvoljava da onaj ko mu se u tom trenutku obratio dovom ostane praznih ruku. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘’Ko god se petkom okupa i očisti onoliko koliko je to u stanju učiniti, zatim se lijepo počešlja i namiriše i ode u džamiju i prilikom ulaska ne razdvoji dvojicu koji su sjeli jedan do drugog a zatim klanja ono što mu je propisano i pažljivo sasluša hutbu Allah, dž.š., će mu oprostiti  manje grijehe koje je učinio  između dvije džume.’’ U drugom hadisu Allahov Poslanik, s.a.v.s., veli: ‘’Ljudi će na Sudnjem danu biti u blizini Allaha, dž.š., shodno tome kako su dolazili na džumu; oni koji su prvi dolazili bit će najbliži Allahu, dž.š., zatim drugi, treći, četvrti. A četvrti nije daleko od Allaha, dž.š.’’

Hutba koju imam održi u sklopu džume veoma je značajna i njeno pažljivo slušanje stroga je obaveza svima onima koji prisustvuju ovom namazu. Večina učenjaka smatra da je obavezno šutjeti i da je zabranjeno govoriti bilo šta pa makar to bilo i naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Ibn Abbas, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: ‘’Ko u vrijeme dok imam drži hutbu razgovora poput je magarca koji nosi knjige. Onaj ko njemu kaže da šuti izgubio je nagradu za džumu.’’ Za vrijeme klanjanja džume i slušanja hutbe musliman treba da sve vrijeme nastoji da bude skoncetrisan na ovaj ibadet i treba izbjegavati sve što će mu umanjiti sevapa ili ih potpuno izbrisati. Prije svega pokuđeno je bez razloga kasniti u džamiju jer u jednom predanju stoji da meleki upisuju imena svih onih koji ulaze u džamiju a kada imam započne sa hutbom oni odlože svoja pera i slušaju govor imama.

Isto tako, zabranjeno je onome ko je okasnio da prelazi kroz safove i na taj način uznemirava i odvraća pažnju. Radi tog postupka može ostati bez obećanog sevapa, a ako isprovocira one preko kojih prolaze pa mu oni upute kritiku, bit će uzrok da i njihovih sevapi budu umanjeni i tako na svoja leđa natovariti i grijeh. Dokaz za to je hadis u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s., veli: ‘’Ko petkom bude koračao preko ljudi na taj način gradi sebi most do Džehennema.’’

Posebnu pažnju treba obratiti na mobitele tj. isključiti njihov zvuk kako eventualni pozivi ne bi remetili svetost džamijskog prostora i nsrušavali tišinu koja je u ovo vrijeme stroga obaveza. Ukratko rečeno, treba izbjegavati sve što odvlači pažnju klanjača i obavezno se treba usmjeriti samo na namaz i hutbu. Nažalost, zbog površnog razumijevanja vjerskih propisa i olahkog shvatanja naredbi Allaha, dž.š., i Njegovog Poslanika, s.a.v.s., često smo u prilici da vidimo muslimane koji vrlo lahko i bez razmišljanja skrnave ono što je nekada bilo velika svetinja i nešto prema čemu se odnosilo sa punim poštvanjem. Nažalost, ima i onih koji i nakon što prekorače džamijski prag nemaju osjećaj da se nalaze u prostoru koji nije kao druga mjesta. Džamije su nazvane Allahovim, dž.š., kućama isključivo zbog toga što sve aktivnosti koje se vrše u njima bivaju radi Njega, radi veličanja Njegovog imena i ibadeta.

Treba se boriti protiv formalizma koji lišava ibadete njihove suštine i duhovnosti a što najviše dolazi do izražaja kada je u pitanju džuma namaz. Zbog toga, pozivamo sve prisutne da sami sa sobom preispitaju svoj odnos prema prije svega Allahu, dž.š., a nakon toga i prema svim ostalim vjerskim obavezama koje im je njihov Gospodar propisao. Allah, dž.š., neće nikoga nagraditi zbog njegovog formalnog pregibanja u namazu niti pukog boravka u džamiji ukoliko to ne bude ispunjeno i oplemenjeno istinskim vjerskim osjećanjima i svješću da to što radimo jeste u stvari stajanje pred našim Gospodarem Koji će nam posvetiti upravo onoliko pažnje koliko smo mi skrušeni u namazu.

Molim Allaha, dž.š., da naše duše obasja svjetlom Kur’ana, da naša srca ispuni istinskim imanom. Amin!

U Čajangradu, 26. novembra 2010. godine.

Hatib: Mudžahid Šabić, IVa